نتیجه کلی

از لحاظ احساسی

اشخاصی که در رابطه هستند: اگر یک جرو بحث کرده اید آن را پشت سر گذاشته و برای ادامه این رابطه تلاش کرده و بهم ابراز علاقه خواهید کرد 

اشخاصی ک کات کرده اند: عشقتان با وجود اینکه در مورد شما با خود درگیر است و کمی دلسرد است ولی هنوز هم وابسته شماست و عرض ۵ مدت با شما تماس خواهد گرفت 

اشخاصی که متاهل هستند: همسرتان از جر و بحث کردن بیزار است و وقتی که شما از او گله مند هستید سرد شده و از شما دوری میکند بهتر است از بحث کردن با همسرتان اجتناب کنید، همسرتان به فکر یک سرمایه گذاری کردن با شماست

 

از لحاظ مالی و اقتصادی 

اشخاصی که شاغل هستند: یک شخص مسن قدرتمند در محیط کاری از نحوه کار شما خوشش آمده و به شما پیشنهاد کار بهتری خواهد داد و یا اینکه در محیط کاری از شما حمایت خواهد کرد 

اشخاصی که شاغل نیستند: مدتی است که بسیار دیدتان به کارتان منفی شده و ترس در دل دارید ولی نگران نباشید عرض ۴ مدت وارد یک سیستم و محیط کاری خواهید شد که هرچند زیاد باب میلتان نیست ولی از لحاظ درآمد موقعیت عالی خواهد بود 

اشخاصی که قصد ریسک سرمایه گذاری دارند: این کار شما هرچند که مسیرش درست است اما به خاطر زمان نامناسب با موانع همراه است کمی صبر کرده و زمان مناسب این کار را انجام خواهید داد که موجب رزق و روزی در زندگیتان خواهد شد 

 

 

 


فال مجدد