سلام دوستان عزیز و خوش خنده ی فان فال، در این قسمت بخشی از فالهای سرگرم کننده را ایجاد کردیم همانطور که میدانید سلامتی انسان بسیار مهم بوده و با یک پیش بینی یا یک فال نمیتوان آن را فهمید در نتیجه این بخش از فالهای فان فال بیشتر از هر بخش دیگری جنبه ی سرگرمی و طنز دارد در نتیجه لطفا و خواهشا سلامتی خودتان را به خطر نیندازید 

در این بخش برای نیت خود ابتدا بر نقطه ای از بدن که درد دارد یا نگران سلامتی خود در آن نقطه از بدن هستید تمرکز کرده و یک نفس عمیق بکشید سپس چشمان خود را ببندید و نیت کنید سپس بعد از باز کردن چشمانتان یکی از کارتها را با درک اینکه این فال یک سرگرمی است انتخاب نمایید.


کارت سلامت 1
کارت سلامت 2
کارت سلامت 3
کارت سلامت 4
کارت سلامت 5
کارت سلامت 6
کارت سلامت 7
کارت سلامت 8