سلام دوستان عزیز و کاریزمای فان فال، تا به حال درباره ی علم اعداد شنیده اید؟آیا تابحال به تناسب فاصله های بندهای انگشتان ، یا تناسب بدن در انسان یا روند تولید مثل حیوانات فکرکرده اید؟ جهان هستی بر علم اعداد پایه گذاری شده تمام این تناسب ها فقط با یک عدد طلایی به اسم عدد فیبوناتچی یا ۱.۶18 طراحی شده. علم اعداد یکی از علوم گسترده ایست که انسان بخشی از آن را کشف کرده، در این قسمت از فال شانس شما را به یک سفری درونی با اعداد خواهیم برد درنتیجه برای نیت، برروی یک عدد در ذهنتان تمرکز کرده و یکی از تصاویر را انتخاب نمایید 


کارت شانس 1
کارت شانس 2
کارت شانس 3
کارت شانس 4
کارت شانس 5
کارت شانس 6