سلام به شما دوستان عزیز و انرژی مثبت فان فال، برای انجام فال قهوه در این قسمت قبل از هرچیز یک نفس عمیق کشیده و فکرتان از هرآنچه که منفی است رها کنید و نیت کنید سپس از هرکدام از عکسهای قهوه که انرژی میگیرید و برایتان جذاب است یک عکس را انتخاب کنید تا پاسخ نیت خود را دریافت کنید ضمنا میتوانید برای انجام فال قهوه به صورتی که خودتان قهوه را میل کنید به بخش فالهای اختصاصی رجوع کنید و توضیحات و نحوه ی فال گیری آن بخش را نیز مطالعه بفرمایید 


کارت فال قهوه 1
کارت فال قهوه 2
کارت فال قهوه 3
کارت فال قهوه 4
کارت فال قهوه 5
کارت فال قهوه 6
کارت فال قهوه 7
کارت فال قهوه 8
کارت فال قهوه 9
کارت فال قهوه 10
کارت فال قهوه 11
کارت فال قهوه 12
کارت فال قهوه 13
کارت فال قهوه 14
کارت فال قهوه 15
کارت فال قهوه 16
کارت فال قهوه 17
کارت فال قهوه 18
کارت فال قهوه 19
کارت فال قهوه 20
کارت فال قهوه 21
کارت فال قهوه 22
کارت فال قهوه 23
کارت فال قهوه 24
کارت فال قهوه 25
کارت فال قهوه 26
کارت فال قهوه 27
کارت فال قهوه 28
کارت فال قهوه 29