سلام دوستان عزیز و سعادمتند فان فال، همانطور که میدانید تاریخچه ی فال تاروت یک تاریخچه قدیمی است که از قرن ۱۸ میلادی برای پیش بینی از نمادینش استفاده میکردند برخی محققان سرچشمه کارت‌ها را از مصرباستان یا کاپالا می‌دانند، برای انجام فال تاروت قبل از هرچیز ذهن خود را به سکوت دعوت کرده و در ذهن خود نیتتان را مرور کرده و تمرکز کنید حستان کاملا در آرامش باشد تا پاسخ خود را بتوانید دریافت کنید سپس با انتخاب یکی از کارتهایی که از لحاظ اشکال کائناتی شمارا جذب میکند پاسخ خود را دریافت کنید


عکس تاروت 2
عکس تاروت 3
عکس تاروت 5
عکس تاروت 7
عکس تاروت 8
عکس تاروت 9
عکس تاروت 10
عکس تاروت 12
عکس تاروت 16
عکس تاروت 18
عکس تاروت 19
عکس تاروت 21
عکس تاروت 22
عکس تاروت 24
عکس تاروت 25
عکس تاروت 26
عکس تاروت 27
عکس تاروت 29
عکس تاروت 30
عکس تاروت 31
عکس تاروت 32
عکس تاروت 33
عکس تاروت 34
عکس تاروت 35
عکس تاروت 36
عکس تاروت 39