فال حافظ

سلام دوستان عزیز و عشقای دل فان فال، همانطور که میدانید فال حافظ یکی از قدیمیترین و پرطرفدارترین فال در بین ما ایرانیان می باشد.طبق رسوم قدیم فال حافظ بیشتر در شب چله یا همان شب یلدا یا شبهای قدر و نوروز و دیگر شبها و روزهای قدیمی و خاص پاسخ ویژه تری داشته است و به نیت ها نزدیکتر بوده است، حافظ یک شاعر نیست او یک عارف است و کمتر کسی میتواند اشعار او را تعبیر کند و آن شخص میبایست سررشته ای در عرفان و سیر و سلوک داشته باشد و با چشم دل به این اشعار رنگ بصری بزند در نتیجه ما توانستیم بخش کوچکی از این دریای عظیم عرفانی و معنوی را در این قسمت جای دهیم و یاد آن عارف بزرگوار را در دلها زنده نگه داریم و این سنت دیرینه ی ایرانی پسند را ارج نهیم. برای انجام فال حافظ هرآنچه که دوستدارید در دلتان بازگو کنید و با یک حس معنوی فالتان را انتخاب کنید حستان از هرچیزی در فال مهمتر است.

نیت کنید سپس کلیک کنید