نتیجه فال سلامت شما


شما اکثرا درد شدیدی را در نواحی تحتانی یا اندام های زنانه و مردانه دارید که سعی میکنید با داروهایی که خود تجویز میکنید یا سیگار یا مسکن ها آن را ساکت کنید اما این فقط یک سرکوب است که بیش از اندازه در مصرف آن زیاده روی میکنید بهتر است کمی به خودتان بیاییدفال مجدد