نتیجه فال لنورماند شما

 

  • نتیجه کلی: در حالت کلی از اینکه سکوت کنید و یک حالت سکون داشته باشید متنفرید زیرا شخصی پرجنب و جوش هستید و فعالیت را دوست دارید یک خانم که با شما دشمنی دارد اجازه نمیدهد افکارتان آرام بگیرد ولی شروع تازه ای در پیش خواهید داشت 
  • نتیجه احساسی: عشقتان یا همسرتان بشدت به شما علاقه مند است و یک روح در دو تن هستید اما گاهی شما رفتارهایی با او دارید که البته از شما دلخور میشود درست است که عشقتان گاهی رفتار بچگانه ای دارد اما اجازه ندهید دیگران در روابط شما مداخله کنند خصوصا یک خانم مهرماهی یا تیر ماهی بشدت منتظر است که موقعیتی پیش بیاید و به اهدافش که مثبت نیست برسد عزیزانی که با کیس احساسی قهر هستند دیدار طی ۸ مدت در یک شب عاشقانه ای خواهید داشت
  • نتیجه مالی: یک آقای با تجربه و باسیاست که میتواند متولد فصل سرد باشد با موهای سفید و جوگندمی شما را در مسائل مالی حمایت میکند این کار میتواند مربوط به یک تجارت یا بیزینس باشد که منجر به یک قرارداد و گشایش مالی برای شما خواهد شد این فرد که در نامش میتواند ( د،س،م) داشته باشد از خلاقیت های شما بسیار خوشش می آید ،یک خانم هم خون مثل خواهر به شما در کارتان با مشاوره های دلسوزانه اش کمک خواهد کرد
  • مشاوره فال: مانع از خلاقیت های ذهنی و روحیتان نشوید سعی کنید در برابر افراد منفی زندگیتان سکوت کنید یا افراد منفی زندگیتان را حذف کنید، برکت زیادی در زندگیتان به زودی خواهید داشت سعی کنید بخشی از آنان را به دیگران کمک کنید 

فال مجدد