روزبه بمانی اتفاق

روزبه بمانی اتفاق

متن آهنگ اتفاق

 ♩♬ مثل چشامی مثل نفس کشیدن شدی برام هوامی ♩♬
برو به هرکی پرسید ازت چرا باهامی بگو خدامی
تن تو باغه تو توی هر یه پلکی که میزنی اتفاقه
 ♩♬♫♪♭ تو که تو خونمی کل این جهان به چشمم همین اتاقه ♩♬♫♪♭ 

××-----------------------------------------------------××

روزبه بمانی اتفاق

مث قلبم مث رویام مث جونم مث چشمام

میدونم باورش سخته من اینجوری تورو میخوام

من اینجوری تو رو میخوام تو همه لحظه هام

♩♬♫♪ من از وقتی تورو دیدم زمان یک ثانیم نگذشت ♩♬♫♪♭

مگه میشه تورو دید و به قبل دیدنت برگشت

مگه میشه تورو دید و از این رویا گذشت

××-------------------------------------------------------------------××

تو یه پناهی تو مث فرصت آخرین، تو ته راهی

واسه ی من که شب دنیامو گرفته ماهی

♪♭ سقف رویای من قلب دنیای من فردای من ♪♭