سهام عدالت


ارسال کننده : مازیار جوهریان

سهام عدالت
اینا سیاسده بخدا
(این کلیپ جنبه ی طنز داره و اصلا سر درنمیارم از سیاستو این اخبارا)