سولماز خودتو زود برسون


ارسال کننده : مازیار جوهریان

این براساس داستان واقعی میباشد.....
آقا سوشال فرند و بنفیت فرند و اینا نگیرید دیگه وقتی متاهلید یا میخواید ازدواج کنید
تو حیوانات هم فضولی هستا وقتی جَر میشه؟؟؟
آخریه شبیه مرد همسایه ی ماست با شلوار کُردی میاد