نتیجه استخاره با مولانا
برای هرآنچه نیت کرده اید به خود ایمان داشته باشید که با سن کمی که دارید با عقل و ذکاوت خود اساتید را به حیرت وا میدارید و بعد از مدتی بدون مشورت با شما کاری انجام نخواهند داد و جزو کسانی هستید که در آینده درمیان بزرگان و منصب داران صاحب نظر خواهید بود
استخاره مجدد