فال تعبیر خواب

فال تعبیر خواب

همه ی ما یک سوم از زندگیمان را در خواب بسر میبریم اما آنقدر که از واقعیت های بیداریمان آگاهیم از خوابهایمان کمتر میدانیم برخی از خوابها رویای صادقه ایست که برگرفته از روحیات و ضمیر ناخودآگاه ماست در این بخش شما میتوانید خواب هایتان را به صورت نوشتاری یا صوتی برای تیم فان فال ارسال نمایید همچنین برای ما مهم است که بدانیم حس شما در زمان دیدن آن رویا چگونه بوده است مثل ( ترس، وحشت، آرامش، شگفت زدگی و ...) پس از ارسال خواب شما به هر یک از صورتهای صوتی یا نوشتاری، خواب شما بررسی شده و پس از تایید شما به درگاه متصل خواهید شد تا تعبیرخواب شما توسط تیم ما به صورت کامل برایتان ارسال گردد


برای مشاهده این قسمت ابتدا کرده سپس نمایید با تشکر.