برایان تریسی رژیم ۲۱ روزه


با تمام انرژی و تمرکز با خود تکرار کن: امروز سرشار از انرژی و رحمت خداوند هستم و تمام درهای الهی به روی من باز است و در مناسب ترین زمان به لطف الهی بهترین اتفاق ها در زندگیم رخ خواهد داد

خدایا سپاسگذارم