قدم اولت را بردار ویل اسمیتهم اکنون سرشار از عشق خداوند هستم و برای یک زندگی عالی و پر آرامش کاملا آماده و پذیرا هستم .

چه زمانی قدم اولت رو برمیداری؟
خدایا سپاسگزارم